Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Σφαιρικός Σύνδεσμος με Βίδα Συγκράτησης / Ενός Τεμαχίου

SKU: CO-BA
Διάμετρος Εύρος Γωνίας 3.75mm 15 – 25°, 25 – 35°, 35 – 45° 4.5mm 15 – 25°, 25 – 35°,

Κολόβωμα & Γωνιώδες Κολόβωμα με Βίδα Συγκράτησης

SKU: CO-SRA3
Διάμετρος Γωνία 3.75mm 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45° 4.5mm 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°,

Άξονες Αποτύπωσης Ανοιχτού & Κλειστού Δισκαρίου

SKU: CO-IT
Τύπος Διάμετρος Μήκος Κλειστού Τύπου 3.75 mm, 4.50mm, 5mm Short, Long Ανοικτού Τύπου 3.75 mm, 4.50mm, 5mm Short, Long

Βίδα Επούλωσης

SKU: CO-HC
Διάμετρος Μήκος 3.75mm Short, Long 4.50mm Short, Long 5mm Short, Long, Extra Long