Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Άξονες Αποτύπωσης Ανοιχτού & Κλειστού Δισκαρίου

Τύπος Διάμετρος Μήκος Κλειστού Τύπου 3.75 mm, 4.50mm, 5mm Short, Long Ανοικτού Τύπου 3.75 mm, 4.50mm, 5mm Short, Long

Βίδα Επούλωσης

Διάμετρος Μήκος 3.75mm Short, Long 4.50mm Short, Long 5mm Short, Long, Extra Long

Κολόβωμα & Γωνιώδες Κολόβωμα με Βίδα Συγκράτησης

Διάμετρος Γωνία 3.75mm 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45° 4.5mm 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°,

Σφαιρικός Σύνδεσμος με Βίδα Συγκράτησης / Ενός Τεμαχίου

Διάμετρος Εύρος Γωνίας 3.75mm 15 – 25°, 25 – 35°, 35 – 45° 4.5mm 15 – 25°, 25 – 35°,