Βλέπετε 19–36 από 118 αποτελέσματα

Maxi Z One-Piece

Ενσωματωμένο κολόβωμα: Επιτρέπει την παρασκευή του κολοβώματος και τοποθέτηση προσωρινής στεφάνης κατά τη συνεδρία της τοποθέτησης. Ένα τεμάχιο – μονοφασικός σχεδιασμός: δανικό για άμεση μετεξακτική τοποθέτηση, αλλά και για άμεση φόρτιση σε επουλωμένες περιοχές. Σπείρα υποστήριξης (Buttress Thread): Επίτευξη υψηλής αρχικής σταθερότητας σε κάθε ποιότητα οστού. Τεχνική ¨No Touch¨: Το αποθηκευτικό σύστημα OsteoCare δεν επιτρέπει την επαφή του εμφυτεύματος με το φιαλίδιο. Κατά τη μεταφορά εξασφαλίζεται η αποφυγή πιθανής μόλυνσης, γνωστή ως τεχνική ¨Χωρίς Επαφή".

Maxi Z

Σχεδιασμός πλατφόρμας: Προσφέρει καλύτερο αισθητικό προφίλ ανάδυσης, ειδικά στην πρόσθια περιοχή. Σχεδιασμός αυχενικής μοίρας: Ελάχιστη περιαυχενική οστική απορρόφηση χάρη στον ειδικό σχεδιασμό που μειώνει την υπερφόρτιση στην αυχενική μοίρα. Κωνικό σχήμα: Επιτρέπει την άμεση τοποθέτηση σε μετεξακτικά φατνία και σε μικρού εύρους φατνιακή ακρολοφία. Επιφάνεια GBA (Grit Blasted & Acid Etched Surface): Επιφάνεια παρασκευασμένη με αμμοβολή και χημική αδροποίηση. Η αμμοβολή δημιουργεί ιδανική μακρο-αδρότητα αυξάνοντας κατά 240% την επιφάνεια του εμφυτεύματος σε σχέση με μια λεία εμφυτευματική επιφάνεια. Η χημική αδροποίηση αυξάνει την μικρο-αδρότητα και προάγει την οστεοενσωμάτωση. Όλα τα εμφυτεύματα OsteoCarer διαθέτουν επιφάνεια GBA.

Maxi Z Flat-End

Σύνδεση εσωτερικού εξαγώνου: Ακριβής εφαρμογή κολοβωμάτων και εξαρτημάτων, με μεγάλη ποικιλία προσθετικών επιλογών. Τέλειος σχεδιασμός: Ο σχεδιασμός επιτρέπει την εσωτερική ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου σε περιπτώσεις κάθετης οστικής απώλειας. Αποστρογγυλεμένο άκρο (Flat-End): Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διάτρησης της μεμβράνης του ιγμορείου. Εσωτερική ανύψωση ιγμορείου: Τα εμφυτεύματα κωνικού σχεδιασμού και αποστρογγυλεμένου άκρου επιτρέπουν την ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου χωρίς διάτρηση της μεμβράνης. Τα μήκη ξεκινούν από 6,5mm – αυτό το εμφύτευμα μπορεί να τοποθετηθεί σε ατροφικές ακρολοφίες με κάθετη οστική απορρόφηση.

Advanced

Ευρεία ανάδυση αυχένα με μικρο-αύλακες: Επιτρέπει βέλτιστο προφίλ ανάδυσης και μειώνει την αυχενική οστική απορρόφηση. Συμβατικός σχεδιασμός εμφυτεύματος: Παράλληλα τοιχώματα. Αυτοκοχλιούμενο σπείρωμα – σχήμα V: Μειώνει το μηχανικό φορτίο στο εμφύτευμα αλλά και στο περιβάλλον οστό. Σπείρωμα διπλού βήματος (Twin Start Thread): Το πλεονέκτημα του σπειρώματος διπλού βήματος είναι ότι μπορεί να τοποθετηθεί σε χαμηλής πυκνότητας οστό τύπου IV, αυξάνοντας σημαντικά την αρχική σταθερότητα, ενώ σε οστό τύπου ΙΙ ή τύπου ΙΙΙ η δυνατότητα άμεσης ή πρόωρης φόρτισης μεγιστοποιείται. Το σπείρωμα διπλού βήματος επιτρέπει την ταχεία τοποθέτηση του εμφυτεύματος στο φρεάτιο.

Classic Advanced

Συμβατικός σχεδιασμός εμφυτεύματος: Παράλληλα τοιχώματα. Αυτοκοχλιούμενο σπείρωμα – σχήμα V: Μειώνει το μηχανικό φορτίο στο εμφύτευμα αλλά και στο περιβάλλον οστό. Σπείρωμα διπλού βήματος (Twin Start Thread): Το πλεονέκτημα του σπειρώματος διπλού βήματος είναι ότι μπορεί να τοποθετηθεί σε χαμηλής πυκνότητας οστό τύπου IV, αυξάνοντας σημαντικά την αρχική σταθερότητα, ενώ σε οστό τύπου ΙΙ ή τύπου ΙΙΙ η δυνατότητα άμεσης ή πρόωρης φόρτισης μεγιστοποιείται. Το σπείρωμα διπλού βήματος επιτρέπει την ταχεία τοποθέτηση του εμφυτεύματος στο φρεάτιο.

Σφαιρικός Σύνδεσμος με Βίδα Συγκράτησης / Ενός Τεμαχίου

Διάμετρος Εύρος Γωνίας 3.75mm 15 – 25°, 25 – 35°, 35 – 45° 4.5mm 15 – 25°, 25 – 35°,

Κολόβωμα & Γωνιώδες Κολόβωμα με Βίδα Συγκράτησης

Διάμετρος Γωνία 3.75mm 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45° 4.5mm 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°,

Άξονες Αποτύπωσης Ανοιχτού & Κλειστού Δισκαρίου

Τύπος Διάμετρος Μήκος Κλειστού Τύπου 3.75 mm, 4.50mm, 5mm Short, Long Ανοικτού Τύπου 3.75 mm, 4.50mm, 5mm Short, Long

Βίδα Επούλωσης

Διάμετρος Μήκος 3.75mm Short, Long 4.50mm Short, Long 5mm Short, Long, Extra Long

Πλήρες Κιτ Χειρουργικών Εργαλείων

Η OsteoCare έχει σχεδιάσει ένα εύχρηστο κιτ. Το πλήρες κιτ περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για την τοποθέτηση και αποκατάσταση όλων των εμφυτευμάτων της εταιρείας, παρέχοντας στον κλινικό τη δυνατότητα να εκτελεί ευρύ φάσμα θεραπευτικών αποκαταστάσεων.  

Coxo 235 SET G (4 ή 2 οπών)

Σετ μικρομότορ, ευθείας και γωνιακής χειρολαβής με εσωτερικό σπρέι.

Coxo 235 SET C (6 οπών)

Set μικρομότορ, ευθείας και γωνιακής χειρολαβής εσωτερικού σπρέι και με οπτική ίνα. Κατασκευασμένο από τιτάνιο, είναι κατά 30% ελαφρύτερο, προσφέροντας αυξημένη αντοχή, αξιοπιστία και διάρκεια ζωής.

Coxo 235 SET A (4 ή 2 οπών) εξωτερικού σπρέι

Σετ μικρομότορ με  ευθεία και γωνιακή χειρολαβή, εξωτερικού σπρέι.

Coxo C6-19

Μειωτική γωνιακή χειρολαβή 20:1 με push button για εμφυτεύματα. Απλή στη χρήση και αποτελεσματική, αποσυναρμολογείται εύκολα, χωρίς εργαλεία, διευκολύνοντας έτσι τον αποτελεσματικό καθαρισμό της.
  • Reduction: 20:1
  • max.40,000rpm
  • Torque:max.70N.cm
  • For CA burs ø2.35

Coxo C6-9

Μειωτική γωνιακή χειρολαβή 20:1 για εμφυτεύματα.
  • Reduction: 20:1
  • Rpm: 40.000 max
  • For CA burs ø2.35

Coxo 2S-1

Ευθεία χειρουργική χειρολαβή.

Coxo M-3F (4 ή 2 οπών)

Μικρομότορ εξωτερικού σπρέι.