Βλέπετε 109–117 από 117 αποτελέσματα

Maxi Z Flat-End

SKU: IM-MZFE
Σύνδεση εσωτερικού εξαγώνου: Ακριβής εφαρμογή κολοβωμάτων και εξαρτημάτων, με μεγάλη ποικιλία προσθετικών επιλογών. Τέλειος σχεδιασμός: Ο σχεδιασμός επιτρέπει την εσωτερική ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου σε περιπτώσεις κάθετης οστικής απώλειας. Αποστρογγυλεμένο άκρο (Flat-End): Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διάτρησης της μεμβράνης του ιγμορείου. Εσωτερική ανύψωση ιγμορείου: Τα εμφυτεύματα κωνικού σχεδιασμού και αποστρογγυλεμένου άκρου επιτρέπουν την ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου χωρίς διάτρηση της μεμβράνης. Τα μήκη ξεκινούν από 6,5mm – αυτό το εμφύτευμα μπορεί να τοποθετηθεί σε ατροφικές ακρολοφίες με κάθετη οστική απορρόφηση.

Advanced

SKU: ΙΜ-Α
Ευρεία ανάδυση αυχένα με μικρο-αύλακες: Επιτρέπει βέλτιστο προφίλ ανάδυσης και μειώνει την αυχενική οστική απορρόφηση. Συμβατικός σχεδιασμός εμφυτεύματος: Παράλληλα τοιχώματα. Αυτοκοχλιούμενο σπείρωμα – σχήμα V: Μειώνει το μηχανικό φορτίο στο εμφύτευμα αλλά και στο περιβάλλον οστό. Σπείρωμα διπλού βήματος (Twin Start Thread): Το πλεονέκτημα του σπειρώματος διπλού βήματος είναι ότι μπορεί να τοποθετηθεί σε χαμηλής πυκνότητας οστό τύπου IV, αυξάνοντας σημαντικά την αρχική σταθερότητα, ενώ σε οστό τύπου ΙΙ ή τύπου ΙΙΙ η δυνατότητα άμεσης ή πρόωρης φόρτισης μεγιστοποιείται. Το σπείρωμα διπλού βήματος επιτρέπει την ταχεία τοποθέτηση του εμφυτεύματος στο φρεάτιο.

Classic Advanced

SKU: IM-2CA
Συμβατικός σχεδιασμός εμφυτεύματος: Παράλληλα τοιχώματα. Αυτοκοχλιούμενο σπείρωμα – σχήμα V: Μειώνει το μηχανικό φορτίο στο εμφύτευμα αλλά και στο περιβάλλον οστό. Σπείρωμα διπλού βήματος (Twin Start Thread): Το πλεονέκτημα του σπειρώματος διπλού βήματος είναι ότι μπορεί να τοποθετηθεί σε χαμηλής πυκνότητας οστό τύπου IV, αυξάνοντας σημαντικά την αρχική σταθερότητα, ενώ σε οστό τύπου ΙΙ ή τύπου ΙΙΙ η δυνατότητα άμεσης ή πρόωρης φόρτισης μεγιστοποιείται. Το σπείρωμα διπλού βήματος επιτρέπει την ταχεία τοποθέτηση του εμφυτεύματος στο φρεάτιο.

Σφαιρικός Σύνδεσμος με Βίδα Συγκράτησης / Ενός Τεμαχίου

SKU: CO-BA
Διάμετρος Εύρος Γωνίας 3.75mm 15 – 25°, 25 – 35°, 35 – 45° 4.5mm 15 – 25°, 25 – 35°,

Κολόβωμα & Γωνιώδες Κολόβωμα με Βίδα Συγκράτησης

SKU: CO-SRA3
Διάμετρος Γωνία 3.75mm 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45° 4.5mm 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°,

Άξονες Αποτύπωσης Ανοιχτού & Κλειστού Δισκαρίου

SKU: CO-IT
Τύπος Διάμετρος Μήκος Κλειστού Τύπου 3.75 mm, 4.50mm, 5mm Short, Long Ανοικτού Τύπου 3.75 mm, 4.50mm, 5mm Short, Long

Βίδα Επούλωσης

SKU: CO-HC
Διάμετρος Μήκος 3.75mm Short, Long 4.50mm Short, Long 5mm Short, Long, Extra Long

Πλήρες Κιτ Χειρουργικών Εργαλείων

SKU: Osteocare-Full-Kit
Η OsteoCare έχει σχεδιάσει ένα εύχρηστο κιτ. Το πλήρες κιτ περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για την τοποθέτηση και αποκατάσταση όλων των εμφυτευμάτων της εταιρείας, παρέχοντας στον κλινικό τη δυνατότητα να εκτελεί ευρύ φάσμα θεραπευτικών αποκαταστάσεων.